GÜZYEMİŞ DİKİM VE BAKIM

Fidanlıklarda üretilen turnayemişi bitkileri çoğaltılmalarını izleyen ilkbahar aylarında bahçeye dikilmelidir. Dikim sıklığı 30 cm x 30 cm'dir. Dikim sonrası iyi ve uygun bir sulama sistemi tesis edilerek gereği kadar sulama. Uzun ve sıcak günlerin başlaması ile turayemişlerinde büyüme hızlanır ve su ile gübre ihtiyacı artar.

Çelikle çoğaltılır. Çelikler kollardan alınır ve serme ekim yapılarak üzerleri kum veya harç ile kapatılır. Dekara 250-500 kg çelik ekilir. Çelik ekimi ilkbahar ortası veya sonlarında yapılır. Ayrıca, sera şartlarında köklendirilmiş çeliklerden elde edilen tüplü fidanlar da kullanılabilir.

 

 

Burada ilk uygulama haziran ayında yapılmakta ve 5-20-20 kompoze gübresinden dekara 22 kg verilirken ikinci uygulama temmuz ayında yapılmakta ve dekara 11 kg amonyum nitrat verilmesi önerilmektedir. Ayrıca, yabancı ot kontrolü, sulama, kışın su altında bırakma, kumlama, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele işlemleri dikkatlice yapılmalıdır. Su içinde veya kuru olarak hasat edilen turnayemişleri 4°C'de 20 hafta muhafaza edilebilmektedir.

FİDANLIK & OFİS Tel: 0 (454) 314 11 28 - Faks: 0 (454) 314 11 28   İSTANBUL OFİS TEL: 0 (212) 876 75 06 - Faks: 0 (212) 876 06 81

info@gifimey.com

Copyright © 2014 Gifimey Maviyemiş Meyvecilik Tüm hakları saklıdır.