TURNAYEMİŞ NE KAZANDIRIR?

 

 

Orta Karadeniz Bölgesindeki sulak alanlarda ürün çeşitliliği bakımından önemli olabilecek turnayemişi tarımı geliştirilebilirse meyve suyu sanayisinde kullanılacaktır. Ayrıca, Türkiye'de kurutulmuş turnayemişleri "yaban mersini" olarak yüksek fiyatla satılmaktadır. Aynı teknoloji Türkiye'de de uygulanırsa turnayemişi üretecek olan çiftçilerimiz için ciddi gelir kaynağı olacaktır. Nitekim 30,00 TL/kg'dan alıcı bulan ve kesilerek parçalara ayrılmış, yağlı ve kırmızı görüntüsü ile ağızda ekşimsi bir tat bırakan turnayemişi, mide ülserine karşı da ciddi yararlar sağlamaktadır. Karadeniz Bölgesinde asitli toprakların yer aldığı alanlardaki çay ve fındık tarımının azaltılması, azaltılan çeltik ekim alanlarının uygun olanlarında sulu hasat yapılacak şekilde turnayemişi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu açıdan, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun illerinde özellikle düz veya hafif meyilli alanlarda kuru hasat yapılacak şekilde, Samsun Bafra ve Çarşamba ilçelerinde ise uygun tava sistemleri kurularak sulu hasat yapılacak şekilde turnayemişi yetiştiriciliğine kısa sürede geçmek gerekmektedir. Bu açıdan yeni çeşitlerin bölgemize kazandırılması, kuru ve sulu ortamlarda hasat yapılacak şekilde geniş alanlarda deneme çalışmalarına başlamak üzere ülkesel proje yapılacaktır. Çünkü birkaç çeşit üzerine yapılmakta olan ön denemeler çok iyi sonuçlar vermiştir.

 

2004 yılı verilerine göre dünya turnayemişi üretimi 343.000 ton olup bunun %82'si Amerika'da, %14'ü Kanada'da, %2'si Lituanya'da üretilmektedir; Belarus, Azerbaycan ve Ukrayna'nın üretimdeki payı %1'in altındadır. Turnayemişinde dekara verim 1160 kg kadardır. Üretim maliyeti kilogram başına 1.2 TL olup toptan fiyatı 3.5 TL/kg'dır. Dolayısıyla dekara getirisi 4000 TL'yi aşmaktadır. Burada net kazanç 4000-1400=2600 TL olarak hesaplanırsa gerek çaydan gerekse fındıktan elde edilen gelirin çok çok üzerinde olduğu kolayca görülebilmektedir. Genelde meyve suyu olarak tüketilmektedir. Kişi başına turnayemişi tüketimi 450-900 g arasındadır. Sonuç olarak, organik maddece zengin, asitli ve su altında kalan topraklarda veya su altında kalmayan ancak pH oranı düşük ve organik maddesi yüksek olan Karadeniz Bölgesi topraklarında turnayemişi yetiştiriciliği ürün çeşitliliğine katkı sağlayabilir. Bunun için 2004 yılında başlatılan ilk denemeler özellikle kuru şartlarda sonuçlarını vermeye başlamıştır. Ayrıca, yeni çeşitler getirilerek Samsun Çarşamba ve Bafra Ovalarında ve sulu şartlarda yetiştirilme imkanlarının ortaya konulması için de araştırmalar başlatılmıştır.

FİDANLIK & OFİS Tel: 0 (454) 314 11 28 - Faks: 0 (454) 314 11 28   İSTANBUL OFİS TEL: 0 (212) 876 75 06 - Faks: 0 (212) 876 06 81

info@gifimey.com

Copyright © 2014 Gifimey Maviyemiş Meyvecilik Tüm hakları saklıdır.