HAKKIMIZDA

SERTİFİKALARIMIZ

Giresun Fide, Fidan, Maviyemiş Meyvecilik ve Orman Ürünleri Ltd. Şti.

 

Firmamız, tarımda ürün çeşitliliği ile modern tarım uygulamalarına ihtiyaç duyulan Karadeniz Bölgesi'ndeki tarımsal faaliyetleri geliştirmek, bölge tarımına yeni ürünler kazandırmak, çay ve fındık tarımına bağımlı kalan çiftçilerimize yeni ürünler ile yeni yetiştiricilik alanları göstermek, değerlendirilmesini sağlayan farklı ürünlerin bölge tanımına kazandırılmasını sağlamak, kullanılmayan alanların tarımsal faaliyete katılması için rehabilite edilerek yeni ve modern tarım uygulamalarına açılmasını sağlamak veya birim alandaki getirisi düşük olan tarımsal ürünlerin yerine getirisi çok daha yüksek olan yeni ürünlerin bölgeye kazandırılması amacıyla, 2008 yılı sonlarında, Giresun ili, Bulancak ilçesinde kurulmuştur. Ayrıca, yörenin ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilen bazı meyve, sebze ve süs bitkilerinin gelir getirici bir seviyeye ulaşmasını sağlayarak tarımsal çeşitliliğin artmasına yardımcı olmaktadır.

 

VİZYON & MİZYON

VİZYON

Karadeniz Bölgesi toprak ve iklim şartlarına uyum sağlayabilecek, dünyada aranan, değerli ve sağlık açsından yararlı yeni kültür bitkilerini modern teknikler altında yetiştiren, teknolojik olarak çoğaltılmalarını sağlayan, yerel meyve türlerini koruma altına alan ve tarımsal faaliyetlere kazandırılmasını temin eden, tarımsal araştırma-geliştirme faaliyetlerini bizzat uygulayan ve uzman kişiler ile çalışarak yeni uzmanların yetişmesine destek veren en etkin firma olmak.

MİSYON

Karedeniz Bölgesinin ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlamak, farkındalık yaratmak ve istihdam alanları oluşturmak için yeni meyvelerin, sebzelerin, ağaç, ağaçcık, çalı, özelliğindeki değişik süs bitkilerinin temini, üretimi, kullanımı, yetiştiriciliği ve çoğaltılmasını sağlamak; süs bitkisi özelliğindeki yerel bitki türlerinin seçimi, koruma altına alınması, çoğaltılarak üretiminin yaygınlaştırılmasını temin etmek; meyvesi yöresel olarak tüketilebilen meyve tür, tip veya çeşitleri ile süs ağaçları, çalılar veya yer örtücü özelliğindeki bitkilerin değerlendirilmesini sağlamak; bölgede mevcut yerel meyve türlerinin koruma altına alınmasına öncülük etmek, yeni çeşitler ıslah ederek bölge, ülke hatta dünya piyasasında yer almak, modern tarım tekniklerini bizzat uygulayarak gösteren, bilimsel çalışmalara kaynak sağlayarak araştırma-geliştirme çalışmalarını yönlendirmek, elde edilen bilimsel araştırma sonuçlarını yaymak, bölge çiftçisinin eğitimine katkı sağlamak, konusunda uzman akademisyenler, bilim adamları ve üniversiteler ile birlikte çalışarak farkındalık ortaya koymak ve Karadeniz Bölgesi tarımında yeniliklerin daha kısa sürede uygulamasını temin etmek için bölge tarımında modernizasyonun öncüsü olmak.

FİDANLIK & OFİS Tel: 0 (454) 314 11 28 - Faks: 0 (454) 314 11 28   İSTANBUL OFİS TEL: 0 (212) 876 75 06 - Faks: 0 (212) 876 06 81

info@gifimey.com

Copyright © 2014 Gifimey Maviyemiş Meyvecilik Tüm hakları saklıdır.