MAVİYEMİŞ NEDİR?

Maviyemiş çeşitleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerin asitli topraklarında, fındık hatta kivi meyvesinin yanında ürün çeşitliliğine katkı sağlarken yüksek rakımlı alanlardaki çay ve fındık tarımına alternatif meyve türü olarak popüler bir meyve olmaya başlamıştır.

Kültürü yapılan yüksek boylu, tavşangözü ve alçak boylu maviyemiş türlerine giren 90'a yakın çeşit bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan yüksek boylu maviyemişler soğuk alanlarda yetişebilen, çalı formunda, odunsu yapıda, kışın yaprağını döken ve 150-300 cm boylanabilen çok yıllık bitkilerdir.

 

Lütfen Dikkat!

Türkiye'deki Yabanmersini Karmaşası

Piyasada yabanmersini adı altında, bazı süpermarketlerde satışı yapılan meyve kurutulmuş, parçalanmış ve yapay olarak tatlandırılmış olan TURNAYEMİŞİ (Cranberry)'dir.

 

TURNAYEMİŞİ (Cranberry) Anavatanı Amerika olup Türkiye'de henüz deneme aşamasındadır.

Ülkemizde üretimi henüz başlamamış olan bu meyve türüne ait kuru meyvelerin tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Sağlık açısından onlarca faydası olan Maviyemiş'in şeker hastalarınca da kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. (Blueberry Vin adı ile satılan bu tarz meyveler sonradan tatlandırıldıkları için sağlık açısından risk oluşturmaktadır.)

 

BLUECROP

Kuvvetli gelişen, dik büyüyen çalıları yayvan ve çok verimlidir.Meyve salkımı seyrektir.Taneleri çok iri,açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı,tadı iyi ve hafif aromatiktir.Çok erken toplanan meyveler mayhoş olur veya meyvenin yarısı mavi renk alırken arka kısmı kırmızı kalır(red-black).Kolay yetişen bir çeşit olmasını rağmen aşırı meyve verme eğiliminde olduğu için düzenli budama ister.

BLUEGOLD

Jersey ile birlikte geççi bir çeşittir. Çalıları kuvvetli, ancak yavaş gelişme gösterir, verimlilikleri çok yüksektir. Taneleri orta iri, açık mavi, sert, sap çukuru yara izi küçük ve tadı güzeldir. Bluegold, Northland çeşidi ile çok yakın ilişki içindedir. Ancak daha dik büyüme gösteren sürgün habitüsüne sahiptir ve meyvelerinin raf ömrü daha uzundur.

Taze tüketime çok daha uygun gibi gözükmektedir.

BLUEJAY

Çalıları kuvvetli, dik ve açık büyüme gösterip büyüme hızı oldukça Fazladır. Kısmı verimlilik özelliği gösterir. Meyve salkımı seyrek, taneleri orta irilikte, açık mavi, çok sert, çatlamaya dayanıklı, sap çukuru yara izi küçük, hafif tatlı, hafif acı tada sahiptir. Olgunlaşan meyveler hemen dökülmez ve dalda kaldığı sürece kalitesini korur. Bitkinin taç kısmı çevresinde yer alan salkımlar daha uzun sapa sahiptir.

BRIGITTA

Orta geççi bir çeşittir ve Bluecrop çeşidinde ikinci hasat yapıldıktan hemen sonra olgunlaşır. Kuvvetli, hafif yayvan ve 180 cm boyunda çalılara sahiptir. Meyveleri hafif mavi, orta iri, sap çukuru yara izi orta büyüklükte, hafif mayhoş tadda, sap çukuru yara izi küçük ve meyveleri serttir.

CHANDLER

Orta geççi bir çeşittir. Çok az yayvan olan çalıları orta derecede kuvvetlidir. İrice olan meyveleri orta büyüklükte sap çukuru yara izine, orta derecede sertliğe, orta derecede renge ve uzun olgunluk sezonuna sahiptir.

 DARROW

Çalıları kuvvetli ve dik gelişir. Oldukça ve sürekli verimli bir çeşittir. Meyve salkımı orta büyüklükte ve seyrektir. Taneleri iri, çok iri, açık mavi renkte, sert ve çatlamaya karşı dayanıklıdır. Sap çukuru yara izi küçük-orta büyüklükte, tadı mükemmel, mayhoştur.

Taze olarak pazarlarda satılmak veya KÜKET amaçlı olarak kullanıma uygundur.

MAVİYEMİŞ

(BLUEBERRY)

 

MAVİYEMİŞ Türkiye'de daha önce yetişmeyen, anavatanı Amerika olan ve 2001'li yıllarda Türk tarımına katılan yeni üzümsü meyvedir.

Dünya'da BLUEBERRY olarak bilinen meyveye MAVİYEMİŞ ismini Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK vermiştir. Bahsi geçen, onlarca yararı bulunan ve tavsiye edilen meyve Blueberry yani

Maviyemiş'tir.

Maviyemiş' in kültüre alınmış;

Yüksek Boylu (Vaccinium corymbosum),

Alçak Boylu (Vaccinium angustifoiiurft)

Tavşangözü (Vaccinium ashei)

türleri bulunmaktadır.

Türkiye’de yüksek boylu maviyeşimler yetiştirilmektedir.

Alçak boylu maviyeşimler genelde sanayide işlenmekte ve Kanada’da yaygındırlar. Kurutulmuş maviyemişler genelde alçak boylu olanlarıdır.

TURNAYEMİŞİ

(CRANBERRY)

 

Piyasada bazı süpermarket ve aktarlarda yabanmersini olarak satılan meyve kurutulmuş, parçalanmış ve yapay olarak tatlandırılmış olan:

TURNAYEMİŞİ (Cranberry)' dir. Latincesi Vaccinium acrocarpon'dur.

Anavatanı Amerika olup Türkiye'de henüz deneme aşamasındadır.

Ülkemizde üretimi henüz başlamamış olan bu meyve türüne ait kuru meyvelerin tamamı yurtdışından ithal edilmektedir.

Besin değeri ve sağlık açısından faydaları Maviyemiş (Blueberry)'e göre daha az ve farklı olan bu meyve suni olarak tatlandırıcıdan dolayı da şeker hastalarınca Yabanmersini olduğu zannedilirek bilinçsizce kullanımı sağlık açısından ayrıca risk taşımaktadır. Kurutulmuş ve tatlandırılmıştır.

 

Turnayemişi (Cranberry)’nin rengi kırmızımsıdır. Bu meyve genelde idrar yolu, mide rahatsızlıklar ve ağız-diş sağlığı için yararlıdır.

ÇOBAN ÜZÜMÜ

(BILLBERRY)

 

ÇOBAN ÜZÜMÜ (Billberry) Türk Dil Kurumuna göre Yaban Mersini ÇOBAN ÜZÜMÜ'ne verilen bir isimdir.

 

Gerçek yabanmersini Karadeniz Bölgesinin yaylalarında yetişen, tek tek meyve veren, 30 cm sürgünlere sahip bodur bitkisi olan ve rizomları ile toprak altından yayılan bitkidir.

 

Bölgelere göre halk arasında YER LİKAPASI, YER LİGARBASI, LİKAPA gibi değişik adlandırılan meyvedir.

ÇAY ÜZÜMÜ (Likapa) Anavatanı Türkiye olan, dağlardaki karışık ormanlar içinde yetişen, çalı formunda bitkisi olan, salkımında 3-5 tane ince, ekşi, bol çekirdekli, siyah veya mavimsi ve sulu meyvedir. Maviyemiş ile aynı cins içinde yer alır.

 

ÇOBAN ÜZÜMÜ (Billberry) ve ÇAY ÜZÜMÜ(Likapa); kültürü yapılmayan ve doğada yabani olarak yetişen meyvelerdir

FİDANLIK & OFİS Tel: 0 (454) 314 11 28 - Faks: 0 (454) 314 11 28   İSTANBUL OFİS TEL: 0 (212) 876 75 06 - Faks: 0 (212) 876 06 81

info@gifimey.com

Copyright © 2014 Gifimey Maviyemiş Meyvecilik Tüm hakları saklıdır.